Zednické práce

  • omítka jádrová do 2cm                                       100,-m2
  • štukování stěn                                                        120,-m2
  • štukování stropu                                                   150,-m2
  • obklady                                                                     410,-m2
  • dlažby                                                                        450,-m2
  • natažení perlinky do lepidla                             180,-m2
  • bourání zdí a příček                                             450,-h
  • bourání betonu                                                      580,-h
  • začištění šlicu                                                            78,-bm
  • nivelační vyrovnání podlah                               320,-m2